V této aktivitě opět diskutujeme o předsudcích, stereotypech, hodnotách a limitech tolerance. Tím, že otevřeme debatu o předsudcíh a o mechanismech, na základě kterých vznikají, můžeme přispět k tomu, že si uvědomíme, že naše úsudky jsou často nepodložené a že je třeba se tomu vyvarovat, a to nejen na sociálních sítích, ale i v běžném životě.

Účastníkům rozdáme kopie scénářů, přečteme zadání a necháme každého samostatně vybrat tři cestující, se kterými by měli zájem cestovat, a tři, kterým by přednost rozhodně nedali. Výsledky je možné hodnotit ve skupinách po 3-6 nebo za celou třídu. Pokaždé je ale třeba uvést kritéria, podle kterých se účastníci rozhodovali.

Scénář:                      

Nasedli jste do rychlíku a vydali se na týdenní cestu z Lisabonu do Znojma. Kupé, ve kterém cestujete, musíte sdílet spolu se třemi dalšími cestujícími. Kterým z uvedených byste dali přednost a se kterými třemi byste nechtěli cestovat vůbec?

 1. srbský voják z Bosny
 2. obézní švýcarský makléř
 3. italský DJ, který má zřejmě spoustu dolarů
 4. Afričanka prodávající kožené zboží
 5. HIV-pozitivní mladý umělec
 6. Rom cestující na Slovensko
 7. baskický nacionalista, který pravidelně jezdí do Ruska
 8. německý rapper, který vede nezávislý způsob života
 9. slepý muzikant z Rakouska, který neustále hraje na tahací harmoniku
 10. ukrajinský dělník, který se nechce vrátit domů
 11. Rumunka ve středních letech, bez víza, s ročním dítětem v náručí
 12. holandská svérázná feministka
 13. skinhead ze Švédska, který je zřejmě pod vlivem alkoholu
 14. fotbalový fanoušek z Belfastu, očividně jedoucí na fotbalové utkání
 15. polská prostitutka z Berlína
 16. francouzský farmář jedoucí s košíkem pořádně uleželého páchnoucího sýra
 17. kurdský uprchlík žijící v Německu, který je na cestě do Libye
 18. český emigrant, právě propuštěný z portugalského vězení

Aktivitu reflektujeme: účastníci nejlépe hned při svých výpovědích sdělují kritéria výběru. S pomocí vhodných otázek lektora každý odhaluje skryté stereotypy ve svém rozhodování, snaží se je pojmenovat, společně se hledají jejich prameny a důvody vzniku. Je dobré upozornit na nebezpečí zobecňovaní jedné špatné zkušenosti a její aplikování na celou skupinu.

Tato aktivita je vhodná pro různé tipy kolektivy.