KNIHOVNA

V červnu 2017 bude publikováno sedm zpráv mapujících jednotlivé národní kontexty a hodnotících prevenci a reakci na konkrétní projevy nenávisti v Chorvatsku, České republice, Itálii, Spojeném království, Rumunsku a Řecku.

Tyto zprávy se budou zabývat normativními rámci vyvinutými za účelem identifikace, omezení a potírání nenávistných projevů na internetu, mechanismy, jež umožňují monitoring a nahlašování takových incidentů a také na právní i jiná opatření, která s nenávistnými projevy bojují. Analýzy se soustředí zejména na internetové projevy nenávisti mířené proti migrantům a uprchlíkům/etnickým menšinám.
Každá z těchto sedmi zpráv bude doplněna o monitoring obsahu v médiích prováděný v každé z dotyčných států. Cílem je prozkoumat, zanalyzovat, klasifikovat a porovnat úroveň a tendence na poli projevů nenávisti na internetu vůči migrantům a uprchlíkům.

V červenci 2017 pak budou zveřejněny dvě komparativní zprávy s nejdůležitějšími výsledky. Do této sekce nahrajeme školicí materiály týkající se boje s projevy nenávisti.

Pokud s námi chcete sdílet zajímavou zprávu či prezentaci týkající se projevů nenávisti na internetu, neváhejte nás kontaktovat a váš dokument zpřístupníme našemu publiku.