Projekt Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech

Projekt Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech, spolufinancovaný Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím pro spravedlnost, probíhá od 1. října 2016 do 30. září 2018. Účastní se ho osm organizací ze 7 evropských zemí: Sofia Development Association (Bulharsko) – vedoucí partner, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Itálie), Languages Company (Velká Británie), Center for Peace (Chorvatsko), Člověk v tísni (Česká republike), Asociația Divers (Rumunsko), Associazione FORMA.Azione (Itálie) a municipalita Agii Anargiri-Kamatero (Řecko). Projekt se zabývá problematikou projevů nenávisti, a to zejména těch na internetu, cílených proti migrantům, uprchlíkům a azylantům v těchto 7 zemích. Projekt je reakcí na potřebu důraznější reakce ze strany občanského sektoru v podobě sdílení a šíření dobré praxe. Hlavním cílem projektu je tedy posílení reakce občanského sektoru na národní i evropské úrovni na internetovou nenávist prostřednictvím zapojení místních komunit do tvorby a šíření silného narativu, který se staví proti xenofobnímu diskurzu. Projekt se zaměřuje na 1) vytvoření koalice různých organizací a sítí za účelem tvorby narativu, který projevy nenávisti na internetu a negativní zobrazování migrantu a uprchlíků odsuzuje, a 2) šíření pozitivních sdělení pomocí mediální gramotnosti a osvětové kampaně. 

Mezi další cíle projektu patří:

  • shromáždění a sdílení dobré praxe pro boj proti šíření internetových projevů nenávisti cílených na migranty, uprchlíky a další menšiny;
  • zprostředkování nových dat o povaze, rozsahu a dopadu nenávistných projevů na internetu cílených na migranty a uprchlíky, která by tak národním a unijním orgánům pomohla vyvinout efektivnější integrační a antidiskriminační politiku;
  • podpora vzájemného porozumění a komunikace mezi komunitami, jež jsou projevy nenávisti na internetu zasaženy, a většinovou společností v Evropě;
  • vzdělávání a školení cílové skupiny v problematice nenávisti na internetu, mediální gramotnosti, tvorbě a šíření obsahu webových stránek..

Mezi hlavní aktivity projektu patří:

 1. Provedení analýzy v každé ze zemi a mezinárodního srovnání zkušeností v boji proti projevům nenávisti na internetu;
2. Provedení obsahové analýzy médií v každé ze zemí, která se zaměří na rozsah internetových projevů nenávisti cílených na migranty a uprchlíky;
3. Vytvoření národních koalic státních i nestátních aktérů pro boj s nenávistí na internetu;
4. Vytvoření školicích modulů, sdílení praxe mezi partnery projektu a pořádání školení s cílovými skupinami;
5. Pořádání veřejných kampaní pro pozitivní sdělení a šíření osvěty v problematice projevů nenávisti na internetu v každé ze zemí;
6. Tvorba webové stránky a interaktivní platformy obsahující zdroje informací o projevech nenávisti na internetu;
7. Závěrečná mezinárodní konference.