PARTNERI

8 organizacija iz 7 zemalja uvodi projekt Koalicija Pozitivnih Glasnika u Borbi Protiv Online Govora Mržnje: Udruga za razvoj Sofija (Bugarska) – voditelj projekta, Libera Sveučilište jezika i komunikacije IULM (Italija), the Languages Company (Društvo za jezike) (Ujedinjeno Kraljevstvo), Centar za mir (Hrvatska), Ljudi u potrebi (Češka Republika), Udruga Divers (Rumunjska), Associazione FORMA.Azione (Italija), and Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Grčka).

 

 

Udruga za razvoj Sofija (Bugarska) 

 

SDA

Udruga za razvoj Sofia centar za istraživanje, analizu, inovacije i eksperimentiranje koji stvara uvjete i ohrabruje konstantan dijalog između organizacija civilnog društva, poslovnih organizacija, manjina i akademskih institucija. Udruga je osnovana Rezolucijom sofijskog općinskog vijeća Br. 348 08.07.2010. To je nezavisna organizacija, registrirana pri sofijskim gradskim sudom 16.08.2010., br. Udruge 495/2010, među javne korisnike pod neprofitna pravna tijela. Udruga je počela kao centar za probleme općinske politike posebice u području kulture, ali se u zadnjih 6 godina postavila ne samo kao inovacijski centar već i kao aktivni partner u formuliranju i implementiranju brojnih javnih politika, uvođenju inovacija i ulaganja u ljudski kapital.Udruga za razvoj Sofia centar za istraživanje, analizu, inovacije i eksperimentiranje koji stvara uvjete i ohrabruje konstantan dijalog između organizacija civilnog društva, poslovnih organizacija, manjina i akademskih institucija. Udruga je osnovana Rezolucijom sofijskog općinskog vijeća Br. 348 08.07.2010. To je nezavisna organizacija, registrirana pri sofijskim gradskim sudom 16.08.2010., br. Udruge 495/2010, među javne korisnike pod neprofitna pravna tijela. Udruga je počela kao centar za probleme općinske politike posebice u području kulture, ali se u zadnjih 6 godina postavila ne samo kao inovacijski centar već i kao aktivni partner u formuliranju i implementiranju brojnih javnih politika, uvođenju inovacija i ulaganja u ljudski kapital.
 

Libera Sveučilište jezika i komunikacije IULM (Italija)

 

I.U.L.M.

The Instituto Universitario di Lingue Moderne (I.U.L.M.) osnovalo je 1968. Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, pod vodstvom senatora Carlo Bo-a i profesora Silvio Baridon-a. Dok nastavlja pomno motriti dinamiku svijeta rada, IULM sveučilište, također, je motivirano u cilju da studentima omogući kulturni trening kroz inovativne kolegije. Osnovana kao referentna točka za učenje unutar područja jezika i komunikacije, također je sada centar odličnosti u području turizma i eksploatacije kulturnog nasljeđa. Sa svoja 4 fakulteta, kolegija za prvi stupanj diplome, kolegija za drugi stupanj i brojnih diplomskih kolegija i kolegija cjeloživotnog učenja, Sveučilište nudi kompletan opseg kolegija za sve razine.
 

Društvo jezika (Languages Company) (Ujedinjeno Kraljevstvo) 

 
 

TLC

Društvo jezika osnovano je 2008. Kako bi poduprlo nacionalnu jezičnu strategiju Engleske. Glavne aktivnosti odnose se na jezičnu politiku, pedagogiju učenja jezika i resursa za jezike. Društvo ima jake veze sa svim glavnim državnim i međudržavnim organizacijama koje podupiru jezične sposobnosti u UK, Europi i širom svijeta, npr. Društvo učenja jezika (Association for Language Learning) (jezični učitelji UK), Sveučilišni savjet za moderne jezike (University Council for Modern Languages), CERCLES (Europski jezični centri), FIPLV (Internacionalna federacija učitelja), Europsko vijeće i ECML.

 

Centar za mir (Hrvatska) 

 

 

Centre for Peace

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek osnovan je 1992 s ciljem da pridonese izgradnji trajnog mira i osnaživanju kulture nenasilje u ratom razorenom području. Područje djelovanja Centra za mir su povreda ljudskih prava u vlastitoj zajednici, psihosocijalna podrška ranjenima i priprema terena za mirnim povratkom prognanika i iseljenika. Naša misija je izgraditi društvo bazirano na kulturi mira. Radimo kroz osnaživanje pojedinaca, inicijativa i organizacija civilnog društva da budu odgovorni sudionici u pozitivnim društvenim promjenama, pridonoseći osnaživanju civilnog društva i pravila i zakona.

 

Ljudi u potrebi (People in Need) (Češka) 

 
 
People in need / OWIS program

Ljudi u potrebi osnovani su 1992. Fokusiraju se na zaštitu ljudskih prava, razvoj i humanitarnu pomoć kao i osvještavanje, formalni i neformalni obrazovni sustav u Češkoj i inozemstvu. Jedan svijet u školi je obrazovni program i ima 15 godišnju povijest s formalnim i neformalnim obrazovnim sektorom, građanski angažman mladih i povijesni projekt Čehoslovačke. Naša obrazovna online platforma www.jsns.cz sadrži preko 220 audiovizualnih predavanja na osnovu dokumentarnih filmova i koriste ju mladi te učitelji za formalnu i neformalnu edukaciju.
 

Društvo Divers (Rumunjska)

 
 
Asociatia Divers

Društvo Drivers od 2007 promiče znanje, priznavanje i poštivanje različitosti (kulturne, etničke, društvene, jezične, religijske, spolne itd.) kroz implementaciju ljudskih prava, demokratske vrijednosti, jednake prilike, nenasilje, sve podržano aktivnošću građana. Težimo uključujućem, interkulturalnom društvu zasnovanom na europskim vrijednostima uz očuvanje društvene i kulturne različitosti, uz poseban fokus na probleme povezane s Romima i njihovim zajednicama. Kako bismo ispunili navedene ciljeve naš multikulturalni tim, uključujući volontere implementira multi godišnje programe (NGO Centar resursa, Društveni centar za uključivanje, Različitost – druga šansa za budućnost nacionalno interkulturalno natjecanje dječjih timova, Mađarska Ženska Akademija) s drugim specifičnim kratkotrajnim projektima koje financira ESF, Norveška Potpora i ostali izvori.
 

Associazione FORMA.Azione (Italy) 

 

 

FORMA.Azione

FORMA.Azione je trening centar za odrasle i VET, osnovan je 1997. Vode ga 3 partnera i ima 12 zaposlenika tutora, osobe koje pišu VET/EU projekte, administrativno osoblje i suradnici. Nadalje, mi smo: ISO 9001 certificirani od 2002, ovlašteni regionalni trening centar od 2003, imamo široku mrežu partnerstava s javnim institucijama, privatnim poduzećima, stručnim registrima, trening centrima cjeloživotnog učenja, organizacijama trećeg sektora, član ERPA i EfVET, imamo preko 500 vanjskih stručnjaka i savjetnika.

 

Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Greece) 

 

AAK


Općina Agii Anargiri-Kamatero (AAK) utemeljena je spajanjem dva različita grada, Agii Anarguri i Kamatero. Grad se nalazi u centru zapadnog dijela Atene. Teži razvoju u modernu, pionirsku općinu koja može pružiti visoku razinu usluge svojim stanovnicima (63 000 stanovnika). Cilj općinske administracije je pružiti stanovnicima najbolju moguću uslugu u raznim područjima interesa kao što su socijalna skrb, ljudska prava, zdravstvo, prevencija, obrazovanje, kultura i sl.