PARTENERI

8 organizații din 7 țări implementează proiectul „Coaliția de mesageri pozitivi pentru a combate discursul de ură în mediul online”: Sofia Development Association (Bulgaria) – partenerul principal, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Italy), Compania Languages (United Kingdom), Center for Peace (Croatia), People in Need (Czech Republic), Asociația Divers (România), Associazione FORMA.Azione (Italy) și municipalitatea Agii Anargiri-Kamatero (Greece).

 
Sofia Development Association (Bulgaria)

 

 SDA
 

Sofia Development Association (SDA) este un centru de resurse pentru cercetare, analize, inovații și experimente care crează condiții și încurajează dialogul constant între societatea civilă, mediul de afaceri, primăria municipiului Sofia și instituțiile academice. Asociația a fost înființată de Consiliul Municipal din Sofia prin hotărârea nr. 348 din 08.07.2010. Este o organizație independentă, înregistrată de Curtea orașului Sofia pe 16.08.2010, numărul de înregistrare 495/2010 în beneficiul public sub Legea Entităților Nonprofit. Asociația și-a început activitatea ca un centru de dezbatere al politicilor municipale în domeniul cultural, dar în ultimii 6 ani s-a dovedit nu doar un centru(hub) de inovare, dar și un participant activ în formularea și implementarea unor politici publice, introducând inovarea și investiția în capitalul uman.


 

 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Italy)

 

 
 


I.U.L.M. 

Instituto Universitario di Lingue Moderne (I.U.L.M.) a fost fondat în 1986 de Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, sub conducerea senatorului Carlo Bo și a profesorului Silvio Baridon. În timp ce continuă să acorde o atenție deosebită dinamicii din lumea muncii, Universitatea UILM este de asemenea determinată să ofere studenților săi o educație culturală prin intermediul unor cursuri inovatoare de studiu. Fondată ca un punct de referință pentru învățământul din sectorul filologiei și a comunicării, a devenit un centru de excelență în domeniul turismului și exploatării moștenirii culturale. Cu cele 4 facultăți, cursurile pentru diplomele din primul ciclu, cursurile pentru diplomele din al doilea ciclu, numeroasele cursuri masterale și post experimentale, Universitarea oferă o gamă largă de cursuri la toată nivelele.

 

 

Languages Company (United Kingdom)

 

 
 


TLC 

The Languages Company (TLC) a fost înființată în 2008 pentru a susține Strategia Națională pentru Limbi în Anglia. Principalele activități sunt legate de politicile privind limbile, pedagogia predării limbilor și un centru de resurse. TLC are legături puternice cu toate organizațiile naționale și internaționale care sprijină capabilitățile filologice în Regatul Unit, Europa și în lume, de exemplu Asociația pentru Învățarea Limbilor (Profesorii de filologie din Marea Britanie), Consiliul Universitar al Limbilor Moderne, CERCLES (Centrele Europene de Limbi), FIPLV (Federația Internațională a Profesorilor), Consiliul Europei și ECML.

 

 

Center for Peace (Croatia)

 

 
 

 
Centre for Peace

Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights – Osijek a fost înființat în 1992 cu scopul de a contribui la construcția unei păci sustenabile și la întărirea unei culturi a nonviolenței într-o regiune sfâșiată de război. Centrul pentru pace s-a ocupat de problematica referitoare la încălcarea drepturilor omului în comunitatea sa, a oferit suport psihosocial celor răniți și a pregătit terenul pentru reîntoarcerea pașnică a persoanelor strămutate și a refugiaților. Misiunea noastră este de a construi o societatea bazată pe cultura păcii. Misiunea noastră este de a împuternicii oamenii, inițiativele și organizațiile civile în participarea responsabilă în schimbări sociale pozitive, contribuind la consolidarea societății civile și la domnia legii.

 

 

People in Need (Czech Republic)

 

 
 


People in need / OWIS program
 

People in Need a fost înființată în 1992. PIN se concentrează pe protecția drepturilor omului, dezvoltare și ajutor umanitar, sensibilizarea opiniei publice, sisteme de educație formală și informală în Republica Cehă și în străinătate. „O lume în școală “(OWIS) este un program educational al PIN cu peste 15 ani de experiență în sectorul educațional formal și informal, în angajamentul civic al tinerilor și în proiecte de istorie cehoslovacă. Platforma noastră educațională on-line www.jsns.cz găzduiește 220 de lecții audiovizuale bazate pe filme documentare folosite de tineri și profesori în educație formală și nonformală.

 

 

Asociația Divers (Romania)

 

 
 


Asociatia Divers
 
Asociatia Divers promvează din 2007, cunoașterea, acceptarea și respectarea diversității (culturale, entice, sociale, lingvistice, religioase, de gen, etc.) exprimate printr-o implementare corectă a drepturilor omului, valorilor democratice, oportunităților egale, a non-violenței, toate sprijinite prin cetățenia activă. Ne străduim să construim o societate incluzivă, interculturală, bazată pe valorile europene, păstrând în același timp diversitatea socială și culturală așa cum s-a dezvoltat de-a lungul secolelor, cu o atenție specială spre problematica romilor și a comunităților lor. Pentru a îndeplini obiectivele expuse anterior, echipa noastră multiculturală include voluntari care implementează programe multi anuale (Centrul de Resurse pentru ONG-uri, Centrul de Incluziune Socială, Divers – o altă șansă pentru viitor, un concurs national pe echipe destinat copiilor, Academia Femeilor Maghiare), precum și alte proiecte specifice pe termen scurt finanțate de ESF, Fondurile Norvegiene sau alte surse.

 

 

Associazione FORMA.Azione (Italy)

 

 
 

 
FORMA.Azione
 

FORMA.Azione este un Centru de training VET pentru adulți fondat în 1997. Este condus de 3 parteneri și are 12 angajați ca tutori, VET/EU proiectanți de proiecte, personal administrativ și colaboratori. Mai mult: - Este certificate ISO 9001 din 2002; - Acreditat ca Centru Regional de Trainig din 2003; - Deține o amplă rețea de parteneriate cu instituții publice, afaceri private, asociații profesionale, Centre de formare continuă, Organizații sectoriale; -  Membru EPRA și EfVET; -  Peste 500 de experți și consultanți.

 

 

Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Greece)

 
 


AAK 
Municipalitatea Agii Anargiri-Kamatero (AAK) a luat naștere prin contopirea a două orașe distincte, Agii Anargιri și Kamatero. Orașul este situat în centrul părții vestice a Atenei. Aspiră să devină o municipalitate modernă, pionieră, care să ofere servicii de înaltă calitate celor aproape 63.000 de locuitori. Administrația municipalității are ca țintă oferirea celor mai bune servicii în mai multe domenii, cum ar fi bunăstarea socială, drepturile omului, sănătatea, prevenția, educația, cultura, etc.