BIBLIOTECĂ

În iunie 2017 vor fi publicate șapte rapoarte despre contextele naționale din Bulgaria, Croația, Repulica Cehă, Grecia, Italia, România, Marea Britanie privind evaluarea prevenirii și a răspunsurilor la incidentele de ură din fiecare țară. Ele vor evalua cadrele normative naționale dezvoltate pentru a identifica, limita și combate on-line discursurile de ură, mecanismele de monitorizare și raportare a cazurilor de discurs de ură, măsurile legale și nelegale pentru a contracara discursurile de ură. Analizele se vor concentra, în special, pe discursurile de ură on-line care vizează migranții și refugiații/minoritățile etnice. Cele șapte rapoarte naționale vor fi completate cu monitorizarea conținutului media realizate în fiecare țară. Scopul este de a cerceta, analiza, clasifica și compara nivelurile și tendințele în discursul de ură online împotriva migranților și refugiaților.

Două rapoarte comparative naționale cu concluziile principale vor fi publicate în iulie 2017.

Go to top