BIBLIOTECĂ

În iunie 2017 vor fi publicate șapte rapoarte despre contextele naționale din Bulgaria, Croația, Repulica Cehă, Grecia, Italia, România, Marea Britanie privind evaluarea prevenirii și a răspunsurilor la incidentele de ură din fiecare țară. Ele vor evalua cadrele normative naționale dezvoltate pentru a identifica, limita și combate on-line discursurile de ură, mecanismele de monitorizare și raportare a cazurilor de discurs de ură, măsurile legale și nelegale pentru a contracara discursurile de ură. Analizele se vor concentra, în special, pe discursurile de ură on-line care vizează migranții și refugiații/minoritățile etnice. Cele șapte rapoarte naționale vor fi completate cu monitorizarea conținutului media realizate în fiecare țară. Scopul este de a cerceta, analiza, clasifica și compara nivelurile și tendințele în discursul de ură online împotriva migranților și refugiaților.

Două rapoarte comparative naționale cu concluziile principale vor fi publicate în iulie 2017.