ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τον Ιούνιο 2017, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου, τα μέλη της σύμπραξης από τη Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο θα ολοκληρώσουν την αντίστοιχη έρευνα με θέμα τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου που αφορά τον εντοπισμό, περιορισμό και αντιμετώπιση του φαινομένου, μηχανισμούς για την παρακολούθηση και αναφορά σχετικών περιστατικών, λήψη νόμιμων και μη νόμιμων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι αναλύσεις θα εστιάσουν στη διαδικτυακή ρητορική μίσους ενάντια στους μετανάστες, στους πρόσφυγες και στις μειονότητες. Οι μελέτες αυτές θα συμπληρωθούν από αναλύσεις περιεχομένου επιλεγμένων μέσων επικοινωνίας που θα διεξαχθούν αντίστοιχα σε κάθε χώρα, με σκοπό την έρευνα, κατηγοριοποίηση και συγκριτική ανάλυση των επιπέδων και τάσεων του φαινομένου της διαδικτυακής ρητορικής μίσους ενάντια στους μετανάστες και πρόσφυγες. Τον Ιούλιο 2017 θα ολοκληρωθούν δύο συγκριτικές μελέτες με τα βασικά συμπεράσματα των παραπάνω ερευνών.

Στην ενότητα αυτή, θα δημοσιεύεται εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.

Εάν θέλετε να μοιραστείτε ενδιαφέροντα θέματα πχ μελέτες, παρουσιάσεις σχετικά με το φαινόμενο της διαδικτυακής ρητορικής μίσους, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να δημοσιεύσουμε το υλικό στο κοινό μας.