Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους

Το έργο με τίτλο “Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους” συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα JUSTICE και έχει διάρκεια 24 μήνες, συγκεκριμένα από 01/10/2016-30/09/2018.
Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 8 φορείς από 7 χώρες: ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Σόφιας, Βουλγαρία, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Γλώσσας και Επικοινωνίας (IULM), Ιταλία, η Εταιρία Γλωσσών, Μεγάλη Βρετανία, το Κέντρο Ειρήνης, Κροατία, ο φορέας “Άνθρωποι που χρειάζονται Βοήθεια” Τσεχία, η Ένωση Divers, Ρουμανία, η Ένωση Forma.Azione, Ιταλία και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Συντονιστής του έργου είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Σόφιας, Βουλγαρία.
Αντικείμενο του έργου είναι α) η έρευνα και καταγραφή του προβλήματος της διαδικτυακής ρητορικής μίσους προς τους πρόσφυγες και μετανάστες στις 7 ευρωπαϊκές χώρες, η ανάπτυξη συνεργασιών με τις τοπικές κοινωνίες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και η καταγραφή των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης που λαμβάνει κάθε συμμετέχουσα χώρα και, β) η ανάπτυξη και προβολή/διάδοση θετικών μηνυμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • η σύνθεση και διάδοση καλών πρακτικών στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους ενάντια στους μετανάστες, πρόσφυγες και μειονότητες μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης,
  • η παροχή νέων δεδομένων αναφορικά με τις αιτίες, το εύρος και τον αντίκτυπο του φαινομένου με σκοπό την αξιοποίησή τους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς κατά την ανάπτυξη των πολιτικών ένταξης και πολιτικών κατά των διακρίσεων,
  • η προώθηση της κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, ειδικά εκείνων που είναι πιο ευάλωτες στην εκδήλωση φαινομένων ρητορικής μίσους,
  • η εκπαίδευση και επιμόρφωση των ομάδων στόχων αναφορικά με τη διαδικτυακή ρητορική μίσους, η μείωση του ορίου αποδοχής τους, η ανάπτυξη της συμμετοχής τους και της αίσθησης της ιδιότητας του πολίτη στο διαδίκτυο.

Στα πλαίσια αυτά, οι δράσεις του έργου είναι οι εξής :

1. Έρευνα και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη διαδικτυακή ρητορική μίσους και των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και στη συνέχεια, σύνθεση και ενοποίηση των μελετών αυτών, 
2. Παρακολούθηση και ανάλυση μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικών δικτύων αναφορικά με τη διαδικτυακή ρητορική μίσους κατά των προσφύγων και μεταναστών,
3. Ανάπτυξη "συμμαχιών" σε εθνικό επίπεδο με εμπλεκόμενους από τον κρατικό και μη μηχανισμό με στόχο την καταγραφή και ανάλυση του φαινομένου 
4. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ένα σε κάθε χώρα, σε επιλεγμένες ομάδες πολιτών, με αντικείμενο το πρόβλημα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο γενικά, τις προκαταλήψεις γύρω από συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, τον αντίκτυπο της ρητορικής μίσους, τις μεθόδους αντιμετώπισης ρητορικής μίσους, τις καλές πρακτικές και τα θετικά μηνύματα.
5. Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης: Αν και οι βασικές δράσεις αφορούν το διαδίκτυο, το έργο περιλαμβάνει και δράσεις εκτός διαδικτύου, όπως η τελική έκδοση του έργου που θα αποσταλεί σε φορείς και ινστιτούτα εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας, έντυπα, δημοσιεύσεις, καθώς και εκδηλώσεις, συνέδρια με στόχο την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 
6. Ανάπτυξη ιστοσελίδας και διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου με επίκαιρες πληροφορίες για τη ρητορική μίσους με αποδέκτες τους πρόσφυγες και μετανάστες, τις δράσεις του έργου, τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και στοιχεία επαφής με τον συντονιστή και τους εταίρους του έργου.
7. Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου.