Partneři projektu Coalition of Positive Messengers na setkání probírali způsob, jak vytvořit „vkusné školicí menu“, a vyměnili si zkušenosti z již proběhlých a plánovaných školení během interaktivního workshopu.

Na setkání představili různé „předkrmy“ jako například debata o lidských právech a projevech nenávisti, test znalostí na téma multi-kulti města, dále přišly na řadu „hlavní chody“ v podobě diskuzí o odpovědnosti a regulaci médií, vytváření dobrých zpráv, dramatizací projevů nenávisti a mnohých dalších metod a přístupů, pomocí nichž lze vést školení v boji proti projevům nenávisti na internetu.

Tématem dalších dvou diskuzí a workshopů byl způsob, jak dosáhnout cíle v podobě publika o 30 000 lidech. Účastnili se jich odborníci z řad pořadatelské organizace Člověk v tísni, kteří vytvořili a nyní spravují největší českou veřejnou mediální kampaň s názvem Hate Free. Nové poznatky nám zprostředkovali Jana s Jaroslavem, ale sblížili jsme se i s dalšími členy projektu Coalition of Positive Messengers, kteří naše poselství budou šířit dále.