V průběhu třetího setkání v rámci projektu v Praze uspořádala organizace Člověk v tísni společnou procházku s představiteli projektu Pragulic, týmem mladých lidí, kteří pojali společensky prospěšné podnikání odvážným a zábavným způsobem a chtějí změnit veřejné mínění o lidech bez domova, kteří jsou v současnosti terčem nenávisti. Jejich cílem je také usnadnit lidem bez domova návrat do normálního společenského života.

Partneři projektu Positive Messengers projekt představili a s představiteli místní komunity si vyměnili zkušenosti s kreativními způsoby, jakými lze místní komunity zapojit do smysluplné práce prospěšné pro celou společnost.