Kampaň Positive Messengers jsme zahájili 18. prosince vzpomínáním na Václava Havla, kdy uplynulo šest let od jeho úmrtí a který v České republice velmi chybí. Havlovým celoživotním postojem se stalo dodržování lidských práv a globální zodpovědnost. To se ukázalo zcela zásadním v době odporu proti komunistickému režimu v Chartě 77 a ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. 

Po vypuknutí Sametové revoluce v listopadu 1989 se stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl v prosinci 1989 zvolen prezidentem Československa.

Osobnost Václava Havla, jako respektovaného obránce principů demokracie a lidských práv inspiruje nadále lidi na celém světě. 

Členi Positive Messengers coalition si jako mnoho dalších Čechů připomněli Václava Havla vyhrnutím nohavic na památku příhody ze dne Havlovy inaugurace, kdy se k překvapení veřejnosti a sdělovacích prostředků objevil polistopadový československý prezident před kamerami v nápadně krátkých kalhotech.