V rámci semináře se zaměříme na práci s předsudky, které máme všichni v nás. Pomocí metodiky Jednoho světa na školách práce s filmem se budeme zabývat tématy migrace, jinakosti i přijetí.

V polední - kreativní části se budeme věnovat tématu online hate speech. Na závěr pak budou mít účastníci možnost se přímo setkat a povídat si se zástupci menšin a okrajových skupin v rámci programu Živá knihovna Amnesty International.