Το συνέδριο, που διοργανώθηκε απ’ τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο της Σόφιας, στο πλαίσιο του έργου “Συμμαχία Αγγελιοφόρων για την Ανάπτυξη και Διάδοση μηνυμάτων ενάντια στη Διαδικτυακή Ρητορική Μίσους’’ το οποίο συγχρηματοδοτείται απ’ το πρόγραμμα της Ε.Ε “Δικαιώματα,Ισότητα και Ιθαγένεια’’, έλαβε χώρα στη Σόφια στις 21 και 22 Ιουνίου 2018. Συγκέντρωσε πάνω από 100 συμμετέχοντες και ομιλητές από 10 χώρες: Βουλγαρία, Βρετανία, Ελλάδα, Γεωργία, Ιταλία, Ρουμανία, Ρουάντα, Κροατία και Τσεχία, μεταξύ των οποίων η Αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας κα I.Yotova, ο Αντιδήμαρχος της Σόφιας Δρ. T.Chobanov, οι Υφυπουργοί κα M.Panayotova και κα D.Sachava.

Το συνέδριο περιελάμβανε διάφορετικά είδη: συζήτηση - εργαστήρια σχετικά με: την εξιστόρηση, τις καμπάνιες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την παροχή στήριξης στα θύματα της ρητορικής μίσους – τον εντοπισμό και την ανάδειξη των αναγκαίων πόρων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους- η έκθεση φωτογραφίας και τα διαδραστικά δρώμενα.

Το συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αφού η ρητορική μίσους είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, η απάντηση της κοινωνίας θα πρέπει να είναι ισότιμα παγκόσμια και ενωμένη. “Στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης, το μίσος και η άρνηση ευδοκιμούν’’, όπως είπε η κα. I.Yotova, και ανέδειξε ότι η πιο σημαντική μάχη που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η μάχη υπερ της άποψης των νέων.

Σύμφωνα με την κα. M. Edreva, Δημοτική Σύμβουλος της Σόφιας, η πρόκληση για τις αρχές είναι η εδραίωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος: “Προσπαθούμε να μεταφέρουμε με συνέπεια στους πολίτες την ανάγκη υιοθέτησης ανοχής και αμοιβαίου σεβασμού στην πόλη μας. Ωστόσο παράλληλα με την πραγματική πόλη, υπάρχει μια ψηφιακή πόλη που ενσωματώνει πληροφορίες και δημιουργεί δημόσιους χώρους. Άρα είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την στήριξή μας στις ΜΚΟ που εργάζονται στον τομέα αυτό, να προωθήσουν καλά παραδείγματα και να κάνουν στοχευμένες προσπάθειες για να δημιουργήσουν τεχνολογίες προς όφελος όλων μας’’.