Tuto konferenci uspořádala organizace Sofia Development Association v rámci projektu Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech a spolufinancoval Program práva, rovnost a občanství Evropské unie. Konala se 21. a 22. června 2018. Sešlo se na ní kolem stovky účastníků a řečníků z 10 zemí, mezi něž se řadí Bulharsko, Velká Británie, Řecko, Gruzie, Itálie, Rumunsko, Rwanda, Chorvatsko a Česká republika. Vystoupili zde mimo jiné: bulharská viceprezidentka paní Iliyana Yotova, náměstek starosty Sofie Dr. Todor Chobanov a ministerské náměstkyně paní Monika Panayotova a paní Denitsa Sacheva.

Program konference zahrnoval několik různorodých formátů jako například panelové diskuze, workshopy na témata jako vyprávění, kampaně na sociálních sítích či podpora obětí nenávistných projevů, dále také prezentace dostupných zdrojů pro boj s nenávistí na internetu, výstava fotografií nebo interaktivní hry.

Ze závěru vyplynulo, že jelikož je nenávist na internetu globálním jevem, musí být společenská odezva zrovna tak globální a sjednocená. „V průběhu uprchlické a migrační krize vzkvétala agrese, nenávist, a popírání,“ říká Iliyana Yotova a poukazuje na to, že nejdůležitější bitvou, která nás čeká, je ta o názory mladistvých.

Podle členky městské rady Sofie Maliny Edrevy je hlavní výzvou pro veřejné orgány vytvoření příznivého prostředí: „V našem městě neustále podporujeme politiku tolerance a vzájemné úcty. Avšak paralelně s naším fyzickým městem zde existuje město digitální, v němž se integrují informace a vznikají veřejné prostory. Je proto klíčové, abychom nadále povzbuzovali nevládní organizace působící v této oblasti, podporovali příklady hodné následování a vyvíjeli cílenou snahu přicházet s technologiemi, které nám všem prospívají.“