Řecká Škola druhé šance je inovativní veřejnou školou pro dospělé s dvouletým studijním programem. Po úspěšném absolvování studenti obdrží certifikát rovnocenný se středoškolským diplomem. Studijní plán se od vzdělání v běžných školách liší – je pružnější a používá speciálně přizpůsobené metody výuky i hodnocení výkonu studentů. Tento program je součástí operačního programu pro výuku a celoživotního vzdělávání řeckého ministerstva pro vzdělání, výzkum a náboženské záležitosti a na jeho financování se podílí Evropská unie (Evropský sociální fond) i stát.

Partneři projektu Positive Messengers se 27. března 2018 vydali navštívit Školu druhé šance v Agii Anargiri, kde se uskutečnil experimentální workshop za účasti studentů i pedagogického sboru. Studenti (ve věku 18–76 let) měli možnost pomocí psychodramatické metody porozumět mezilidským a společenským konfliktům pramenícím z projevů nenávisti, naučit se je řešit a získat nové vědomosti a dovednosti užitečné pro život a naplnění svého osobního potenciálu. Mohli se také zúčastnit soutěže o nejlepší fotografii, jejíž vítěz byl určen hlasováním.

Politika v naší municipalitě si zakládá na činnosti, na angažovanosti v projektech, které se zaměřují na citlivá témata. Projekty jako Positive Messengers zlepšují povědomí mezi našimi občany, přinášejí společenské změny a připravují naši administraci na hlavní roli v popředí rozvoje,“ říká Nikos Pantelias, místostarosta Agii Anargiri.

Tento experimentální workshop byl skvělým příkladem meziregionální výuky a posílení mezinárodního charakteru projektu Positive Messengers to Counter Online Hate Speech.