Metodu „pětilístek“ (psaní básničky v pěti řádcích) je možné použít kdykoliv. Je dobré ji využít když otevíráme emočně náročné téma – uprchlická krize, migrace, nenávist, soiciální vyloučení apod. Tato metoda představuje vhodný způsob, jak přimět účastníky napsat báseň volným veršem.

Pro mnohé bývá překvapivé, že díky této metodě skutečně cosi jako básničku napíšou všichni – a většinou jsou všichni i ochotni své dílo sdílet.

Zadání:

Napište:

  1. jedno slovo - podstatné jméno
  2. dvě slova - vlastnosti popisovaného (přídavná jména)
  3. tři slova - slovesa
  4. čtyři slova, resp. krátká věta o čtyřech slovech - jaký k němu máte postoj, pocit z něj
  5. jedno slovo - reflektující popisovaný děj

Příklad:

Téma:                     uprchlická krize

                                    běženci

                        promrzlí          zoufalí

           utíkají                         doufají                        nesmějí se

           chtějí              být       v          bezpečí

                                 solidaritu