КОАЛИЦИЯ ОТ ПОСЛАНИЦИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА В ИНТЕРНЕТ

 

Асоциация за развитие на София започва нов проект за противодействие на езика на омразата.

Асоциация за развитие на София е водещ партньор по двугодишен проект – Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, който стартира на 1 октомври 2016 г. и приключва на 30 септември 2018 г.

Проектът се изпълнява от консорциум, съставен от 8 организации от 7 страни: Асоциация за развитие на София (България) – водещ партньор, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Италия), the Languages Company (Великобритания), Center for Peace (Хърватска), People in Need (Чешка република), Asociația Divers (Румъния), Associazione FORMA.Azione (Италия) и Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Гърция). Проектът третира въпроси, свързани с езика на омразата, в частност – речта на омразата в интернет, насочена срещу мигранти, бежанци и хора, търсещи убежище, в седемте участващи страни. Инициативата адресира необходимостта от един по-ефективен отговор от страна на гражданското общество срещу словото на омразата в интернет чрез споделяне и разпространяване на добри практики. Проектът се фокусира върху 1) изграждане на коалиции с участието на множество заинтересовани страни за разработване на контранаративи за отхвърляне на езика на омразата и негативното представяне на мигранти и бежанци и 2) разпространение на положителни послания чрез кампания за медийна грамотност и обществена осведоменост. Основната цел на проекта е да засили реакцията на гражданско общество на национално и европейско ниво по отношение на словото на омразата, посредством активното ангажиране на местните общности в създаването и споделянето на силни контранаративи срещу ксенофобските изказвания.

 

Проектът също така цели:

  • да състави и сподели добри практики за противодействие на разпространението на речта на омразата срещу мигрантите, бежанците и малцинствата в интернет чрез кампании за повишаване на осведомеността;
  • да насърчи споделеното разбиране и комуникацията между общностите, които са най-уязвими от словото на омразата, и обществото в Европа;
  • да образова и обучава целевите групи относно езика на омразата, медийната грамотност, създаването и разпространението на уеб съдържание.
  • да представи нови данни относно естеството, обхвата и въздействието на езика на омразата в интернет, насочен срещу мигранти и бежанци, за да се подпомогнат националните и европейските власти да разработят по-ефективни интеграционни и антидискриминационни политики;

Основните дейности по проекта включват:

1. Извършване на оценки на страните и сравнение на практиките за противодействие на речта на омразата в интернет;
2. Извършване на анализ на медийно съдържание във всяка от участващите страни и сравнение на резултатите, за да се анализира разпространението на езика на омразата срещу мигранти и бежанци в интернет; 
3. Създаване на национални коалиции от държавни и недържавни актьори за противопоставяне на словото на омразата в интернет; 
4. Обучителни събития с представители на целевите групи; 
5. Разработване на обучителни модули и споделяне на практики между партньорите;
6. Национални обществени кампании за позитивни послания и повишаване на осведомеността за речта на омразата във всяка страна;
7. Създаване на интернет страница и интерактивна платформа с ресурси по въпросите, свързани с езика на омразата;
8. Заключителна международна конференция.