Το Σχολείο Δεύτερης  Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο δημόσιο σχολείο για ενήλικες διάρκειας 2 ακαδημαϊκών ετών. Μετά την επιτυχή φοίτηση οι μαθητές παίρνουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρει από αυτό του κλασσικού Σχολείου, είναι πιο ευέλικτο και ακολουθεί  μια προσαρμοσμένη μεθοδολογία και αξιολόγηση των μαθητών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαικό Κοινωτικό Ταμείο) και από  Εθνικούς πόρους.

Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 οι εταίροι του Εργου “Συμμαχία Αγγελιοφόρων για την διάδοση μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους”, επισκέφτηκαν το Σχολείο 2ης Ευκαιρίας των Αγίων Αναργύρων και συμμετείχαν σε διαδραστικό δρώμενο με μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές-  ηλικίας απο - 18 ετών έως 76 – χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του ψυχοδράματος για να κατανοήσουν και να μάθουν να επιλύουν διαπροσωπικές και κοινωνικές διαφωνίες που προέρχονται απ΄ τη ρητορική μίσους, πήραν νέες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τη ζωή και να ικανοποιήσουν τις προσωπικές επιδιώξεις. Επίσης, οι μαθητές του Σχολείου συμμετείχαν σε έκθεση φωτογραφίας με θέμα τη ρητορική μίσους και οι καλύτερες φωτογραφίες επιλέχτηκαν μέσω ψηφοφορίας.

“Πολιτική του Δήμου μας είναι να είναι πάντα ενεργός, να συμμετέχει σε έργα που αντιμετωπίζουν ευαίσθητα θέματα. Εργα σαν τη “Συμμαχία αγγελιοφόρων ενάντια στην ανάπτυξη και διάδοση μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή  ρητορική μίσους ”ευαισθητοποιούν τους πολίτες, φέρνουν αποτελέσματα στην κοινωνία προετοιμάζουν τη διοίκηση να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων”, επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, κος Παντελιάς Νίκος.

Το βιωματικό εργαστήρι ήταν ένα λαμπρό παράδειγμα διατομεακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης της διακρατικής συμμαχίας των θετικών Αγγελιοφόρων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους.