Κατά τη διάρκεια του διαδραστικού εργαστηρίου που έλαβε χώρα στην Πράγα οι εταίροι της  Σύμπραξης  “Συμμαχία Αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και τη διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους”ασχολήθηκαν με τη δημιουργία ενός “ ποικιλόμορφου εκπαιδευτικού μενού” , ως μία κληρονομιά του προγράμματος και αντάλλαξαν εμπειρίες από τις ήδη πραγματοποιηθείσες εκπαιδεύσεις  αλλά και τις προγραμματισμένες.

Οι εταίροι πρότειναν:  διάφορες δράσεις ως εναρκτήριες όπως ομιλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη ρητορική μίσους και πολυπολιτισμικά κουίζ ενώ ως κύριες δράσεις πρότειναν ομιλίες για την υπευθυνότητα και τους κανόνες των μέσων ενημέρωσης: ξαναγράφοντας τα καλά νέα, δραματοποιώντας τη ρητορική μίσους  και πολλές άλλες χρήσιμες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους. 

Το θέμα  του πως μπορούμε να προσεγγίσουμε τον στόχο των 30.000 ανθρώπων απασχόλησε άλλα δύο  εργαστήρια & ομιλίες από ειδικούς που προσκλήθηκαν από τον  οικοδεσπότη “ People in need “ ( Ανθρωποι σε ανάγκη). Η προαναφερθείσα οργάνωση έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη δημόσια καμπάνια μέσων ενημέρωσης στην Τσεχική Δημοκρατία με τίτλο “ Hate Free” (απελευθερωμένοι από το μίσος) . Μαθαμε από τη Jana & τον Jaroslav αλλά επίσης κάναμε νέους φίλους από τη “Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και τη διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους”, οι οποίοι θα διαδόσουν τα μηνύματά μας. 

Go to top