Πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 01-04 Μαρτίου 2017 συνάντηση των επαγγελματιών ενάντια στο μίσος (NO hate practitioners) υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ανάπτυξης της Κοινωνίας των Πολιτών (Ρουμανία).

Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων αναφορικά με την ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στην Ευρώπη. Συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων από περισσότερες από 10 χώρες οι οποίοι παρουσίασαν την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα τους, συζήτησαν εναλλακτικές προσέγγισης στην αντιμετώπιση του φαινομένου και προγραμμάτισαν από κοινού παρεμβάσεις.

Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε σπουδαία ευκαιρία για την παρουσίαση της μεθοδολογίας και των στόχων του έργου "Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους" το οποίο υλοποιείται από σύμπραξη φορέων προερχόμενων από 7 ευρωπαϊκές χώρες, με Συντονιστή τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Σόφιας. Η κα Snezhina Gabova εκπροσωπώντας τον Συντονιστή, έκανε την παρουσίαση αυτή, στην πρώτη ενότητα του προγράμματος.

Στα πλαίσια του έργου, θα οργανωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τη ρητορική μίσους τα οποία θα λάβουν χώρα σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες (Κροατία, Ρουμανία, Τσεχία, Ελλάδα). Στα προγράμματα αυτά, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων που ασχολούνται με το θέμα της ρητορικής μίσους, καθώς και αποδέκτες του φαινομένου.


Η εκδήλωση στο Βουκουρέστι αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω δικτύωση και για ανταλλαγή απόψεων σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως η ρητορική μίσους.

Go to top