Πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 23-25 Νοεμβρίου 2016 η πρώτη συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του έργου "Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια / Πρόγραμμα Δικαιοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της 3ήμερης συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν λεπτομερώς το πλάνο εργασίας, τις δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, οι εταίροι συμφώνησαν ως προς τον προγραμματισμό των επιμέρους δράσεων του έργου, όπως η έρευνα και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη διαδικτυακή ρητορική μίσους και των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, η ανάλυση του περιεχομένου επιλεγμένων μέσων ενημέρωσης, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οι ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κάθε χώρα.

Go to top