ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στην υλοποίηση του έργου με τίτλο“Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους” συμμετέχουν 8 φορείς από 7 χώρες, και συγκεκριμένα : Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Σόφιας, Βουλγαρία, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Γλώσσας και Επικοινωνίας, Ιταλία, η Εταιρία Γλωσσών, Μεγάλη Βρετανία, το Κέντρο Ειρήνης, Κροατία, ο φορέας “Άνθρωποι σε Ανάγκη” Τσεχία, η Ένωση Diverse, Ρουμανία, η εταιρία Forma.Azione, Ιταλία και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Ελλάδα).

 
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Σόφιας (Βουλγαρία)
 SDA
 
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Σόφιας, είναι φορέας έρευνας, ανάλυσης και καινοτομίας ο οποίος δημιουργεί συνθήκες για την προώθηση του συνεχούς διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας, της αγοράς, του Δήμου Σόφιας και των ακαδημαϊκών ινστιτούτων. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε με βάση την υπ' αρ. 348/08-07-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σόφιας. Αποτελεί ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος έχει καταχωρηθεί με Α.Μ. 495/2010/16-08-2010 από το Δικαστήριο της Σόφιας. Η λειτουργία του ξεκίνησε ως κέντρο για την συζήτηση των δημοτικών πολιτικών, κυρίως στον τομέα του πολιτισμού, αλλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 ετών έχει καθιερωθεί όχι μόνο ως κόμβος καινοτομίας, αλλά και ως ενεργός συμμετέχων στην διαμόρφωση και την υλοποίηση πολλών δημόσιων πολιτικών, την εισαγωγή της καινοτομίας και των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

 

 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Γλώσσας και Επικοινωνίας IULM (Ιταλία)

 
 


I.U.L.M.
 

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Γλώσσας και Επικοινωνίας (I.U.L.M.) ιδρύθηκε το 1968 από τη Σχολή Διερμηνέων και Μεταφραστών, κατόπιν πρωτοβουλίας του Γερουσιαστή Carlo Bo και του Καθηγητή Silvio Baridon. Στόχος του Πανεπιστημίου είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στον τομέα του πολιτισμού μέσα από καινοτομικές μεθόδους και αποτελεί σημείο αναφοράς στην τομέα της γλώσσας και επικοινωνίας. Επίσης, έχει επιδείξει αριστεία στον τομέα του τουρισμού και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τις 4 σχολές του, τον πρώτο και δεύτερο κύκλο μαθημάτων, πολυάριθμα μεταπτυχιακά προγράμματα και εφαρμοσμένα προγράμματα, το Πανεπιστήμιο καλύπτει σημαντικό εύρος μαθημάτων σε όλα τα επίπεδα.
 

 

 

Εταιρία Γλωσσών (Ηνωμένο Βασίλειο)

 
 


TLC

Η Εταιρία Γλωσσών (TLC) ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την υποστήριξη της Εθνικής Στρατηγικής για τη Γλώσσα στην Αγγλία. Οι κύριες δραστηριότητες της αφορούν στην Πολιτική Γλώσσας, Γλωσσικής Διδασκαλίας και Παιδαγωγικής. Συνεργάζεται άμεσα με όλες τις κύριες εθνικές και διεθνείς οργανώσεις που υποστηρίζουν τη γλωσσική ικανότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Ενδεικτικά, αναφέρεται η Ένωση για την εκμάθηση γλωσσών (Άγγλοι καθηγητές ξένων γλωσσών), το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο Σύγχρονων Γλωσσών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γλωσσών, η Διεθνής Ομοσπονδία Δασκάλων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ECML.

 

 

Κέντρο για την Ειρήνη (Κροατία)

 
 

 
Centre for Peace

Το Κέντρο για την Ειρήνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εξάλειψη της Βίας ιδρύθηκε - στο Όσιτζεκ το 1992 με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμης ειρήνης και την ενίσχυση του πολιτισμού της μη βίας στην περιοχή του πολέμου. Το Κέντρο για την Ειρήνη ασχολείται με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ψυχοκοινωνική στήριξη στους πληγέντες και την προετοιμασία για την ειρηνική επιστροφή των προσφύγων. Αποστολή του Κέντρου είναι να οικοδομήσει μια κοινωνία με βάση την κουλτούρα της ειρήνης μέσα από την ενδυνάμωση των ατόμων, των πρωτοβουλιών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη συμμετοχή σε θετικές κοινωνικές αλλαγές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους δικαίου.

 

 

Άνθρωποι σε ανάγκη (Τσεχία)

 
 


People in need / OWIS program
 

Ο φορέας "Άνθρωποι σε Ανάγκη" ιδρύθηκε το 1992. Αντικείμενο είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια, η ευαισθητοποίηση, καθώς και η παρακολούθηση των συστημάτων τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην Τσεχία και στο εξωτερικό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ένας κόσμος στα σχολεία" (OWIS) υλοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια με την εφαρμογή επίσημων και ανεπίσημων εκπαιδευτικών συστημάτων, τη συμμετοχή της νεολαίας και έργα της τσεχικής ιστορίας. Η εκπαιδευτική on-line πλατφόρμα www.jsns.cz φιλοξενεί πάνω από 220 οπτικοακουστικά μαθήματα τα οποία βασίζονται σε ντοκιμαντέρ και χρησιμοποιείται από τη νεολαία και τους εκπαιδευτικούς για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

 

 

Asociația Divers (Romania)

 
 


Asociatia Divers
 
Η Diverse Association (Asociatia Divers) προωθεί από το 2007 την αναγνώριση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα (πολιτιστική, εθνική, κοινωνική, γλωσσική, θρησκευτική, φύλο, κλπ) όπως εκφράζονται από τη δίκαιη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αξιών, των ίσων ευκαιριών, της μη βίας. Στόχος του φορέα είναι μια περιεκτική, διαπολιτισμική κοινωνία που βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες, διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική και την πολιτιστική πολυμορφία, όπως αναπτύχθηκε εδώ και αιώνες, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τους Ρομά και τις κοινότητές τους. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων ο φορέας σε συνεργασία με εθελοντές υλοποιεί πολυάριθμα χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 

 

Associazione FORMA.Azione (Italy)

 
 

 
FORMA.Azione
 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης FORMA.Azione ιδρύθηκε το 1997 και έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση ενηλίκων. Διοικείται από 3 συνεταίρους και απασχολεί 12 άτομα ως εκπαιδευτές, υπεύθυνους ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διοικητικό προσωπικό. Επιπροσθέτως: είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 από το 2002, είναι διαπιστευμένο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο από το 2003, διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών από το δημόσιο τομέα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, Εκπαιδευτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι μέλος EPRA και EfVET συνεργάζεται με περισσότερους από 500 εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους.

 

 

 

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Ελλάδα)

 
 


AAK
 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΑΑΚ) προέρχεται από την ένωση δύο Δήμων, των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού και βρίσκεται βορειοδυτικά από το Κέντρο της πόλης των Αθηνών. Το όραμα του Δήμου είναι να αποτελέσει σύγχρονο και πρωτοπόρο Δήμο ο οποίος παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους περίπου 63.000 κατοίκους του στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, της πρόληψης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την ποιότητα ζωής, κλπ.