Στο βίντεο διάρκειας περίπου 11 λεπτών
, εκφράζουν απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα αναφορικά με τη διαδικτυακή ρητορική μίσους από επαγγελματίες κοινωνικών δομών και δομών υγείας από δήμους της Αττικής, εκπροσώπους ΜΚΟ και οργανώσεων μεταναστών.