На 27 и 28 март 2018 г. в Атина, община Агии Анаргири, се проведе  четвъртата международна среща на партньорите по  проект "Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет "

На 28 март бяхме приветствани  от кмета на  община Агии Анаргири  и заместник - кмета, които обсъдиха с нас различните аспекти на борбата с речта на омразата  и ролята на местните заинтересовани страни. Към дискусиите  се присъедини и Отделът на социалните служби на общинския екип, споделяйки с нас дейностите си, включващи работа с  уязвими групи.

Експерти от „Националния отдел за електронна престъпност по речта на омразата”, „Гръцкият център за безопасен интернет” и „Arsis” представиха своята дейност в борбата срещу омразата онлайн и офлайн.

Партньорите по проекта демонстрираха основните послания и дейности, използвани до този момент в обществената кампания Гореща линия.

Благодарение на интересните инструменти, които създадохме,както и ангажираните заинтересоване от  темата страни, достигнахме  над 30 000 целеви аудитории.