Последователната работа на АРС по проекти, финансирани от ЕС в сферата на интеграцията, противодействието на речта на омраза, медийната и информационна грамотност и включващото образование -  Позитивни Говорители, ИНТЕГРА, ИН-ЕДУ, СВЪРЗВАНЕ - ни позволи да натрупаме знание, умения и опит, които са признати и оценени от други. Фондация Хрант Динк, водеща правозащитна и мироопазваща организация в Турция, покани АРС да проведе уебинар за турски експерти, представители на медии, социални работници и активисти в областта на интеграцията на бежанци и мигранти и борба с речта на омраза спрямо тях.

На 17 юни 2020г. Севдалина Войнова води онлайн семинар за 20 обучаеми от Турция, избрани след кандидатстване за участие, по темите тенденции, налични ресурси и изграждане на умения за разпознаване и противодействие на речта на омраза онлайн. Събитието беше чудесна възможност не само да споделим опита си и да предадем знание, но и да се учим със и от колеги от различни културни контексти и отвъд национални граници. Проектът „Позитивни говорители“ беше от особен интерес за участниците – доказателство, че един креативен, добре управляван проект продължава да дава устойчиви резултати почти две години след приключването си!