През 1997 година Съветът на Европа дефинира езика на омразата като „всички изразни форми, разпространяващи, подбуждащи към, улесняващи или оправдаващи расовата ненавист, ксенофобията и антисемитизма или други форми на ненавист, основани на нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, преселници и хора с мигрантски произход“.

Защо даваме тази дефиниция? Защото вярваме, че първата стъпка към борбата с определено явление е ясното му рамкиране и обособяване. Тук идва и следващият въпрос. Вече знаем какво значи езикът на омразата, но как изглежда той? 

Отговорът е прост. Виждаме го всеки ден. Четем за него в социалните мрежи, подминаваме го по улиците. Езикът на омразата е статията, която прочете вчера за младия мъж от Ирак, Сирия или Либия, пребил дете в столицата, статията, която се оказва лъжа, целяща да я прочетеш и да станеш поредната жертва на популяризирането й. Езикът на омразата е човекът, обиждащ друг човек по улиците, защото има различен цвят на кожата и говори непознат език. Езикът на омразата е навсякъде. Той няма почивен ден или вечерен час, той няма работно време 

Разбрахме как изглежда, а защо го има? Има го, защото ние му позволяваме да съществува. Има го, защото ние сме съгласни да го слушаме, четем и виждаме. Има го, защото не действаме!

А как го спираме? От Асоциация за развитие на София започнахме оттам, където модерният свят се развива най-бързо – интернет. 

Заедно с още 7 организации от 6 различни страни - Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM  - IUL и Associazione FORMA.Azione от Италия, the Languages Company от Великобритания, Center for Peace от Хърватска, People in Need от Чешката република, Asociația Divers от Румъния и Municipality of Agii Anargiri-Kamatero от Гърция – и финансиране от Европейската комисия – ГД „Правосъдие” стартирахме проекта „Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет”.

Започнахме го на 1 октомври 2016 г. и искаме да постигнем целите на нашия проект до 30 септември 2018 г.

Инициативата ни адресира нуждата от един по-ефективен отговор от страна на гражданското общество срещу словото на омразата в интернет. Проектът ни се фокусира върху две основни неща - изграждане на коалиции с участието на множество заинтересовани страни за отхвърляне на езика на омразата и негативното представяне на мигранти и бежанци, както и разпространение на  положителни послания чрез кампания за медийна грамотност и обществена осведоменост.

Основната ни цел е да създадем механизъм за реакция в нашето общество, който не позволява на ксенофобията да оцелява и да се развива. 

Целим и да представим нови данни относно естеството, обхвата и въздействието на езика на омразата в интернет, насочен срещу мигранти и бежанци, за да се подпомогнат националните и европейските власти да разработят по-ефективни интеграционни и антидискриминационни политики, да насърчим споделеното разбиране и комуникацията между общностите, които са най-уязвими от словото на омразата, и обществото в Европа, както и да образоваме и обучим целевите групи относно езика на омразата, медийната грамотност, създаването и разпространението на уеб съдържание.

А как можеш да помогнеш ти?

Бъди активен, когато видиш прояви на ксеонофобия, и не позволявай те да станат ежедневие. Разпространявай положителни послания в своята общност и заедно създайте среда на толерантност и разбиране. 

Следи нашата Facebook страница https://www.facebook.com/positivemessengers/ и сайта ни https://positivemessengers.net/en/, където ще публикуваме информация за проекта и за инициативите ни. Чрез сайта ни можеш да станеш доброволец на Асоциация за развитие на София и да се включиш към нашата борба срещу езика на омразата в интернет.